Как партньорските публикуващи рекламодатели избират кампании?

Как партньорските публикуващи рекламодатели избират кампании?

 

Със сигурност ще се съгласите с мен, ако кажа, че цялата партньорска мрежа на Dognet означава публикуващи рекламодатели. Без качествени публикуващи рекламодатели нямаше да сме там, където сме. Те са тези, които ежедневно работят с вашите кампании, поради което тяхното мнение е най-важно. За да разберете кои публикуващи рекламодатели имат най-голямо влияние и интерес при избора и популяризирането на кампания, прочетете нататък.

В края на 2020 г. подготвихме въпросник, който изпратихме до всеки един публикуващ рекламодател на Dognet. Събрахме почти 200 отговора от различни видове и размери публикуващи рекламодатели и след това ги оценихме, от което сега ви представяме този отчет.

Целта на въпросника беше да се установи възможно най-надеждно какви параметри на кампанията влияят върху решението на публикуващия рекламодател да разгърне и популяризира кампанията. По този начин можем да ви предоставим ясна представа за това какво е необходимо да предоставите на публикуващите рекламодатели в партньорска кампания и за какви елементи трябва да се погрижите допълнително.

Разбира се, въпросникът разкри и много факти, касаещи техническото функциониране на мрежата или други неща, на които можем да повлияем като мрежа, като много от предложенията на публикуващите рекламодатели ще реализираме през следващите месеци.

 

Ако случайно не прочетете текста по-нататък, поне разгледайте най-важните точки, които проучването разкри и онези, на които вие, като наш рекламодател, можете да повлияете.

 1. Необходимо е да се погрижите за качествена XML емисия. Важни са ясната и добре подредена структура, полезните описания и всички възможни параметри на продукта. При намалените цени е важно да е посочена и оригиналната цена.
 2. Не се опитвайте да спестявате от комисионни на всяка цена и задайте справедливи настройки. Ако кампанията ви има качествен публикуващ рекламодател, който ви носи много реализации, можете да я подкрепите с бонус или индивидуално увеличена комисионна.
 3. Добавете към кампанията качествено описание на електронния магазин, продуктовото портфолио и техните качества.
 4. Не забравяйте за списък с ТОП продукти и ТОП категории. Ако най-продаваният асортимент се променя сезонно, в идеалния случай трябва да изпращате редовно актуализиран списък.
 5. Мнозина, особено по-дребните публикуващи рекламодатели, ще оценят и примери за PR статии и особено за конкретни продукти, както и ако е налице описание на целевата група.
 6. Не променяйте често и безпричинно условията на кампанията, а в случай на проблеми, довели до неуспешно проследяване, ни информирайте незабавно, като освен това одобрявайте реализациите редовно и навреме. Стабилността на кампанията е много важно за партньорите.

Ако искате да знаете как стигнахме до тези препоръки и други интересни неща, прочетете нататък. 🙂

 

Състав на анкетираните

Публикуващите съдържание рекламодатели имат най-голям дял в Dognet, което ясно се вижда в състава на публикуващите рекламодатели в това проучване. 3% от респондентите са сайтове с купони, а 3% са с връщане на пари. Най-малката група се състоеше от партньори, занимаващи се със социалните мрежи и PPC.

Графика на представянето на отделните типове публикуващи рекламодатели в анкетата

 

 

Графика на представителството на публикуващите рекламодатели в анкетата според техния размер

Също така разделихме публикуващите рекламодатели по размер на такива, които извършват единични реализации, и други, които стигат до десетки, стотици и хиляди реализации на месец чрез Dognet. За целите на това проучване ще ги обособим допълнително малки такива, които правят единични до десетки реализации на месец и големи – такива, които извършват стотици до хиляди реализации на месец.

 

Решаващи са размерът на комисионната и добре познатата марка. Кои са другите важни параметри за публикуващите рекламодатели?

В следващия въпрос на публикуващите рекламодатели беше даден избор от 7 параметъра, които да оценят с точки по скала от 1 до 6, където: 

 • 1 маловажно
 • 2 не е много важно
 • 3 доста важно
 • 4 важно
 • 5 много важно
 • 6 изключително важно
Параметри Дребни публикуващи рекламодатели
Размер на комисионната Важно (4,38 точки)
Популярност на марката Важно (4,35 точки)
Дължина на бисквитката Важно (4,18 точки)
Качество и наличност на XML емисия По-скоро важно (3,36 точки)
Рейтинги на Eureka По-скоро важно (3,14 точки)
Дали кампанията има конкуренция Маловажно (2,49 точки)
Наличност на купон Маловажно (2,45 точки)

 

Параметри Едри публикуващи рекламодатели
Популярност на марката Много важно (4,88 точки)
Размер на комисионната Много важно (4,68 точки)
Дължина на бисквитката Важно (3,76 точки)
Качество и наличност на XML емисия По-скоро важно (2,9 точки)
Рейтинги на Eureka По-скоро важно (2,9 точки)
Наличност на купон По-скоро важно (2,58 точки)
Дали кампанията има конкуренция Маловажно (2,18 точки)

 

От този въпрос стана ясно, че първото нещо, което партньорите търсят при избора на кампания, независимо от техния размер, е информираност за марката и размер на комисионната. Това не е нищо ново. Добре познатата марка гарантира стабилен и мощен електронен магазин, който най-вероятно предоставя добри реализации.

Изграждането на марка е бягане на дълги разстояния. Публикуващите рекламодатели предпочитат добре познатите електронни магазини, но това, че не сте единица в сегмент, все пак не означава, че няма да ви използват. Но истината е, че доказаните и добре познати електронни магазини са по-склонни да се разгръщат, така че партньорска кампания за начинаещи електронни магазини не препоръчваме.

Не се опитвайте да спестявате от публикуващите рекламодатели на всяка цена и задайте справедлива комисионна. Ясно е, че комисионните никога не могат да бъдат толкова високи, както са например тези за хранителните добавки, но като цяло публикуващите рекламодатели имат ясна представа за нивото на комисионните във всеки сегмент. Така че винаги определяйте справедлива комисионна и ако имате място, не се страхувайте да подкрепите публикуващите рекламодатели, които ви носят най-много реализации, с допълнителен бонус или индивидуално увеличена комисионна. Те ще го оценят и ще обърнат повече внимание на вашата кампания.

Други важни параметри са живот на бисквитките и разбира се наличност и качество на XML емисия. За мнозина публикуващи рекламодатели XML каналът е алфата и омегата на кампанията. Погрижете се за него.

Публикуващите рекламодатели споменаха значението на качествената и добре обработена XML емисия в целия въпросник. Важни са ясната и добре подредена структура, полезните описания и всички възможни параметри на продукта. За намалените цени е важно да е посочена и оригиналната цена. Ако смятате, че вашият не е идеален, пишете ни.

 

Повечето публикуващи рекламодатели искат качествени описания на електронни магазини, портфолиа и продуктови характеристики

В следващия въпрос дадохме възможност на партньорите да щракнат върху други параметри и компоненти на кампанията, които смятат за важни. – Как мина? В таблицата можете да видите какъв процент от публикуващите рекламодатели смятат параметъра за важен.

Параметри Дребни публикуващи рекламодатели
Продуктови описания, портфолиа и характеристики на продуктите 60%
Препоръки за ТОП продукти 51%
Препоръки на ТОП категории 43%
Описание на целевата група 30,5%
Сезонни и промоционални банери 26,5%
Образци на PR статии 25,5%
Активиране на директни PPC 16,5%
Активиране на електронна поща 12,5%
Шаблон за имейл 6%
Google CSS е активиран 2,5%

 

Параметри Едри публикуващи рекламодатели
Препоръки за ТОП продукти 45%
Продуктови описания, портфолиа и характеристики на продуктите 44,5%
Препоръки на ТОП категории 36%
Google CSS е активиран 22,5%
Описание на целевата група 16%
Активиране на директни PPC 9%
Сезонни и промоционални банери 8%
Образци на PR статии 7,5%
Активиране на електронна поща 7,5%
Шаблон за имейл 0%

 

За издателите се оказа наистина важно как им се представя кампанията. Така че се уверете, че описанието на електронен магазин, продуктово портфолио, характеристики на продукта е достатъчно и висококачествено. В рамките на описанието на кампанията мнозина публикуващи рекламодатели също ще оценят описанието на целевата група, която купува от вас, като особено по-дребните публикуващи рекламодатели ще оценят и PR материалите.

Според публикуващите рекламодатели към описанието на кампанията би трябвало да бъде включен и списък с най-продаваните ТОП продукти и ТОП категории. Ако вашите продукти, особено топ продуктите, се променят сезонно, добре е да поддържате тези списъци в актуализирано състояние. Необходимо е само да ни ги изпратите и ние ще се погрижим за това.

Едрите публикуващи рекламодатели ще оценят и разрешението за Google CSS. Ако се интересувате от тази опция, уведомете ни.

Особено по-дребните ще приветстват качествените сезонни или промоционални банери. От отворените въпроси се стигна до извода, че публикуващите рекламодатели също искат сезонни и промоционални банери, особено с размери 300×300 и 720×90. Добре е, ако можете да допълвате с банери с или без CTA бутони.

 

Друга мотивация са качествените емисии и особено интересът към сътрудничество от страна на рекламодателите

Ние също така дадохме на нашите партньори пространство да изразят мнението си по открит въпрос. Най-интересно ни беше какво ги мотивира да разгръщат кампании повече и по-бързо. Някои от отговорите се повтаряха непрекъснато, като по същество потвърждаваха това, което открихме в предишните затворени въпроси.

И така, с какво най-често се занимаваха публикуващите рекламодатели?

 • Качествена XML емисия че за публикуващите рекламодатели XML емисията е важна вече стана ясно от предишните въпроси. Мнозина публикуващи рекламодатели са използвали пространството за по-дълъг отговор, за да подчертаят важността на качествената и добре изработена XML емисия. Важни са ясната и добре подредена структура, полезните описания и всички възможни параметри на продукта. При намалените цени е важно да е посочена и оригиналната цена.
 • Продукти за рецензиране или публикуване на конкурси Ако можете да предоставите продуктите си за тестване и рецензии или за състезания, които публикуващите рекламодатели правят по своите проекти за своите посетители, уведомете ни.
 • Предлагайте купони за партньорски публикуващи рекламодатели – Ако вашата вътрешна политика позволява и все още имате място за това, помислете за предоставяне на идеален дългосрочен купон само за партньорски публикуващи рекламодатели. Ние имаме най-добър опит с купони за повишена продажба, когато предоставяте определена отстъпка при покупка над по-висока стойност от средната стойност на количката. Осигурете такъв купон първо за по-кратък период от време и ако се окаже успешен, го направете достъпен за партньорите за дълъг срок от време. Те могат да увеличат средната стойност на вашите покупки.
 • Интерес от страна на рекламодателя публикуващите рекламодатели ще оценят интереса ви. Ако видите, че даден публикуващ рекламодател ви носи повече от другите, или особено ви харесва неговият проект, можете да го подкрепите индивидуално. В идеалния случай с по-висока комисионна, но това не е единствената възможност. Необходимо е само да се свържете с нас и ние винаги ще измислим нещо заедно.
 • Стабилност в отговорите многократно се повтаряше думата стабилност. По този начин една продължителна кампания, която често пъти не променя условията, работи без прекъсвания и редовно одобрява изчакващи реализации.

Това са нашите препоръки към вас, нашите рекламодатели, които идват от нашето мащабно проучване на публикуващите рекламодатели. Надяваме се, че резултатите ще бъдат полезно ръководство за вас как да работите с кампанията си и как да подкрепяте партньорите, за да ви осигурят качествен трафик и много реализации.

Обикновено е достатъчно, ако редовно отговаряте на нашите имейли и общувате с нас. Винаги искаме най-добрите настройки на кампанията и в наш интерес е те да работят възможно най-добре.

Благодарим ви, че сте тук с нас и ако искате да добавите или редактирате нещо във вашата кампания въз основа на тези препоръки, моля, свържете се с нас на hello@dognet.com

Júlia Bačíková

Júlia má v Dognete na starosti kľúčové spolupráce, vzťahy a projekty

Още статии, които може да ви заинтересуват

Кои кампании са налични в нашата мрежа?